Реєстрація на міжнародну програму Nima
Ваш email
Ваше Імя
Ваш телефон
Натискаючи кнопку "Зареєструватися" ви погоджуєтеся з нашою політикою конфіденціальності
Close
Close
З'явились запитання
Подзвони нам
Рівень А
Рівень B

Програма курсу Рівень А

Робота з програмою.
Вступ у маркетинг. Основні поняття. Філософія.
Модуль
Маркетинг, маркетингове планування та
стратегічне планування
02
01
Модуль
03
Модуль
Модуль
04
Поведінка споживачів
Детальний опис програми Рівень А
05
Модуль
Дослідження ринку та аналіз інформації
Комунікаційні політика
Модуль
Політика розподілу
09
10
Модуль
08
Модуль
Цінова політика
Модуль
07
Політика виробництва/обслуговування
Модуль
Внутрішнє середовище компанії
Роздрібний маркетинг
Модуль
Основи онлайн-маркетингу
12
11
Модуль
13
Модуль
Онлайн-реклама й Соціальні медіа
Модуль
14
Пошуковий маркетинг
15
Модуль
E-mail маркетинг
Модуль
17
Підготовка до іспиту
16
Модуль
Веб-сайти та аналітика
Міжнародний
online іспит
*Дати проведення призначається після проходження повного курсу
Аналіз зовнішнього середовища та конкуренція
Професійна міжнародна управлінська програма NIMA – це ґрунтовна комплексна освіта з маркетингу, яка зосереджена на поєднанні сильної теоретичної бази з усіх найважливіших, на сьогоднішній день, напрямків маркетингу та практичне застосування отриманих знань. Розробка власного маркетингового проекту для реального бізнесу.

Програма NIMA складається з двох рівнів: А і B
06
Програма NIMA складається з 17 повноцінних модулей, які є основою для будь-якої спеціальності сфери маркетингу та комунікацій, а також власників малого та середнього бізнесу.

Програма зосереджена на поєднанні сильної теоретичної бази з усіх найважливіших, на сьогоднішній день, напрямків маркетингу, відточенні навичок та практичне застосування отриманих знань.
Програма Рівня А складається з 16 модулів і має на меті надати повний комплекс знань з усіх ключових напрямків маркетингу.
Модуль 1.

Робота з програмою.
Вступ у маркетинг. Основні поняття. Філософія.

Модуль 2.

Маркетинг, маркетингове планування та стратегічне планування
Частина 1. Базові поняття у сфері маркетингу

Поняття концепції маркетингу.

Виникнення маркетингу на основі етапів: орієнтація на виробництво, орієнтація на продукт, орієнтація на продажі, маркетингова орієнтація та соціально-орієнтований маркетинг

Поняття споживчого маркетингу (b-to-c), торгового маркетингу (трейд-маркетинг), маркетингу «бізнес для бізнесу» (B2B), маркетингу взаємовідносин та прямого маркетингу

Особливості маркетингу товарів, послуг, організацій, фізичних осіб та ідей

Що таке комерційний та некомерційний маркетинг, торговий та державний маркетинг.

Макро-, мезо- та мікрофактори навколишнього середовища; рівні розвитку на макро-,
мезо- та мікрорівнях

Поняття цільової аудиторії, обміну, відносин, репутації, обізнанності та іміджу

Поняття концепції бартерних відносин Маркетингова стратегія.

Частина 2. Маркетингове планування та стратегії

Критерії сегментації для географічного, демографічного, психографічного споживчого ринків, а також сегментації на основі поведінкових характеристик

Переваги та недоліки сегментації

Умови для ефективного сегментування: розмір, вимірюванність, однорідність та доступність сегменту

Ключові компоненти маркетингового плану

Різниця між стратегічним, тактичним та оперативним плануванням

Взаємозв'язок між бізнес-планом та маркетинговим планом

Планування і маркетинг мікс (5P), використанням маркетингових інструментів та кінцеве позиціонування

Частина 3. Маркетингові стратегії та стійкий розвиток
Що таке:
• сегментація
• виділення цільової аудиторії (таргетування)
• позиціонування
• STP-стратегія

Що таке:
• Місія
• Бачення
• Стратегія
• Основний вид діяльності
• Стратегічна бізнес-одиниця (SBU)
• Стратегії росту (Ансофф)
• Комбінація продукт-ринок (PMC)
• Ситуаційний аналіз (SWOT)
• Цілі (SMART)
• Унікальна торгова пропозиція (USP) Поняття • загальної концепції стійкості та розвитку • концепції стійкого розвитку та корпоративної соціальної відповідальності • концепції Людей, Планети та Прибутку
Модуль 3.

Аналіз зовнішнього середовища та конкуренція

Частина 1. Маркетингові концепції та Зовнішнє середовище

Ринок (попит і пропозиція) за структурою, типом, розміром

Найбільш важливі явища, які можуть вплинути на ринок загалом і на поведінку учасників ринку

Макрофактори навколишнього середовища: демографічні, економічні, географічні, інституційні, політичні, правові, соціальні, культурні, технологічні та екологічні

Поняття цільового та абстрактного ринків

Поняття попиту та пропозиції на ринку

Ринок продавців і покупців, комерційний та індустріальний ринок поняття бізнес-ланцюжка, індустрії та галузі

Частина 2. Індустріальна складова навколишнього середовища

Відмінності і зміни в бізнес-ланцюжку: паралеллізація, спеціалізація, диференціація і інтеграція

Функції основних ланок в бізнес-ланцюжку: початковий виробник, імпортер, експортер, кінцевий виробник, оптовий торговець, роздрібний торговець, кінцевий покупець

Сутність конкуренції на рівні потреб, функціональному рівні, рівні форм товарів і на рівні марок товарів

Роль постачальника / конкурента в якості лідера, претендента на лідерство, послідовника
або нішевого гравця

Частина 3. Попит на ринку Поняття:

• первинний попит, додатковий попит, попит розширення, попит заміщення, послідовний попит
• існуючий попит, потенційний попит, потенційний ринок
• кінцевий попит, похідний попит
• ступінь поглиблення, ступінь володіння
• частка ринку Показники:
• поточний, потенційний і ефективний попит
• потенціал ринку (потенційний ринок)
• ступінь поглиблення, ступінь володіння
• частка ринку Поняття продажів і обороту Ринкові форми: монополія, олігополія, монополістична конкуренція
Модуль 4.

Поведінка споживачів

Споживча поведінка

Терміни та визначення:
· Поведінка при комунікаціях, покупці, використанні продукту / послуги і скасування покупки
· Етапи процесу прийняття рішень: усвідомлення необхідності, збір інформації, оцінка варіантів, купівля або не купівля, оцінка досвіду після покупки
· Ступінь залученості: висока залученість, низька залученість
· Типи купівельної поведінки: звичне, невпевнене, складне і пошукове - Купівельні ситуації: звична (RAG), обмежене рішення проблеми (BPO), розширене рышення проблеми (UPO) (K)
· Емоційні та раціональні мотиви купівельної поведінки. - Очыкуваний ризик. Когнитивний дисонанс.
· Комплект розгляду, комплект вибору

Модель чорного ящика і варіанти подразників, реакцій, екзогенні та ендогенні складові

Фактори, що впливають на поведінку з точки зору психологічного фактору

Терміни:
· Первинні і вторинні потреби
· Матеріальні і нематеріальні потреби
· Індивідуальні та колективні потреби
· Процес сприйняття, навчання і взаємин
· П'ять категорії згідно з кривої сприйняття інновацій по Роджерсу: новатори, ранні послідовники, рання більшість, пізня більшість, відстаючі


- Відносини і його види: когнитивне, аффективне и конативне
- Процес сприйняття та його види
- П'ять категорій відповідно кривої сприйняття інновацій по Роджерсу Ієрархія потреб Маслоу, позначення кожної з її складових

Фактори, що впливають на поведінку з точки зору соціологічного чинника

Поняття культури і субкультури

Поділ соціального забезпечення на класи, а також складові, які визначають такі чинники: рід діяльності, освіта, вік, рівень лідерства (класифікація Уорнера)

Типи референтних груп (групи схожого віку): первинні або вторинні групи, формальні і неформальні групи, асоціативні, діссоціатівние і аспіратівние групи

Ролі домашніх господарств при прийнятті рішень про покупку

Науково-пояснюючі моделі з економічної точки зору: Умови доступного / наявного доходу, пов'язаний і дискреційний доходи

Рівень купівельної спроможності і фактори, які впливають на даний показник: рівень доходів, ціна продукту, ціни на інші продукти

Поведінка споживачів: комерційні покупки Класифікація клієнтів в піраміді споживачів

Класифікація клієнтів на A / B / C / D кліентов Поняття CRM системи

Стратегічні клієнти Ситуації на В2В ринку: прямаяповторная покупка, модифікована повторна покупка, нове завдання

Ролі при ухваленні рішення: ініціатор, впливовий, покупець, людина, що приймає рішення, користувач

Промисловий процес покупки-продажу
Модуль 5.

Дослідження ринку та аналіз інформації

Визначення дослідження ринку

Поняття кабінетних (вторинних) досліджень і польових (первинних) досліджень, відмінності між ними

Визначення, який метод первинного або вторинного дослідження коли повинен бути використаний:
· Спостереження і реєстрація: сканування
· експеримент
· Дослідження та інтерв'ю в залежності від: цілей організацій (омнібусні, об'єднані дослідження), виду контактів (письмові, телефонні, лицем до лиця), тривалості (тривалі, спонтанні), розташування (на вулиці, вдома, на роботі), виду (глибинне індивідуальне інтерв'ю, фокус-група)
· Панельні дослідження
· Онлайн-дослідження (на сайті, за допомогою електронної пошти, на основі баз даних клієнтів, клієнтські панелі)
· Ай-трекінг (eye tracking), маус-трекінг (mouse tracking)

Різниця між кількісними і якісними дослідженнями

Визначення вибірки і ідентифікування таких характеристик, як репрезентативність і достатній обсяг

Визначення генеральної сукупності, зв'язок між генеральною сукупністю і вибіркою

Частини дослідницького процесу: науково-дослідні цілі, інформаційні вимоги, проектувальні дослідження, первинні та вторинні дослідження, аналіз і звітність

Якісні та кількісні дослідження

Описові та пошукові дослідження Аналіз результатів дослідження

Поняття: сукупність вибірки, випадкова вибірка, надійність, відповідність, значимість, репрезентативність, частота / щільність, (стандартний) нормальний розподіл

Показники: мода, модальний клас, медіана, індекси одиничного розрахунку на основі різних змінних. Результати вибірки на предмет валідності, надійності, точності.

Вибірка та розмір вибірки на основі дослідницьких цілей

Форми вибірки: випадкова вибірка, систематична вибірка, випадкова маршрутна вибірка, кластерна вибірка, географічна вибірка, стратифікована вибірка (пропорційна і непропорційна), квотна вибірка

Прямий і непрямий метод, закриті і відкриті питання, дихотомічні питання і питання з декількома варіантами відповіді

Вибір шкали (номінальна, порядкова, інтервальна, відносна)

Безперервні і дискретні змінні

Опис семантичного диференціала (шкала Осгуда)

Опис шкали Лайкерта Показники: ширина варіації (діапазон), стандартне відхилення, стандартна похибка
Модуль 6.

Внутрішнє середовище компанії

Внутрішнє середовище

Відмінності між комерційною та некомерційною організацією

Терміни:
· Організаційна структура
· Завдання і функції
· Лінійна відповідальність
· Делегування завдань і повноважень
· Ієрархія
· Формальна і неформальна організації
· Лінійна, лінійно-функціональна і матрична організації

Місце маркетингового відділу і маркетингової функції в рамках організації

Описання функціоналу наступних позицій і їх основні завдання:
директор з маркетингу або комерційний директор, менеджер з маркетингу, менеджер по продукції, аккаунт-менеджер, менеджер магазину, контент-менеджер, інтернет-маркетолог, менеджер категорії, менеджер з комунікацій, менеджер з комунікацій / маркетингу / продажу, помічник з комунікацій / маркетингу / продажу
Модуль 7.

Політика виробництва / обслуговування

Частина 1. Політика виробництва / обслуговування

Терміни:
· Рівні товару: фізичний, розширений і сукупний
· Фізичні якості: функціональні і експресивні
· Якості товару: раціональні та емоційні
· Види виробництва
· Безперервність виробництва / надання послуг
· Характеристики видів оффлайн і онлайн сервісу: невідчутність, невіддільність, мінливість, недовговічність, відсутність володіння
· 5P в рамках обслуговування: співробітники
· Процес роботи в рамках фронт-офісу та бек-офісу
· Цінова політика обслуговування (проблема продуктивності) Терміни:
· Споживчі і виробничі товари і послуги
· Споживчі товари (FMCG) та товари тривалого користування
· Матеріальні вигоди, процес покупок, особливі товари і спонтанні покупки
· Незалежні, доповнюючі товари і товари-замінники
· Низькоякісні, необхідні товари / послуги і товари класу люкс

Частина 2. Брендинг

Вивчення таких термінів і вміння пояснити їх в розрізі практичних ситуацій:
· Бренд, товарний знак і торгова марка
· Індивідуальні торгові марки, сімейні торгові марки (зонтичні)
· Торгові марки класу A, B, C, торгові марки індивідуального виробника
· Модна торгова марка
· Функції торгових марок: походження, відмінність, емоційна складова, лояльність до торгової марки, перевага торгових марок, якість гарантії, юридичний захист за умови реєстрації торгової марки
· Лояльність до бренду, обізнаність про бренд (спонтанна і з підказкою) і переваги бренду

Частина 3. Ассортимент

Поняття:
· Класифікація рівня продукції, рівня групи продуктів і асортиментного рівня
· Розміри асортименту: ширина, довжина, глибина, висота і послідовність
· Асортиментні стратегії: торгівля на підвищення і пониження, апгредінг, даунгрейдінг
· Правило 20/80 як спосіб аналізу асортименту
· Концепція канібалізму в випадках прийняття рішень про відбір
· Функція відновлення асортименту, в т.ч. функція рестайлінгу

Частина 4. Упаковка

Функції упаковки: технічна, комерційна, і інформаційна (дизайн упаковки)

Критерії селекції, пов'язані з упаковкою

Обслуговування і Гарантія

Три типи послуг: обслуговування до, під час і після покупки (після гарантійне обслуговування)

Організації, пов'язані з обробкою претензій

Основні моменти Закону про відповідальність за якість продукції, що випускається

Поняття гарантії

Поняття якості : фізична, функціональна, емоційна

Життєвий цикл товару (ЖЦТ) Розробка продукту.

Етапи виходу на ринок.
Модуль 8.

Цінова політика

Частина 1.

Функціі цінового фактору

Визначення ціни: індикатор доходів і індикатор якості

Зміст і вплив цінової стратегії зняття вершків проти цінової стратегії проникнення

Види знижок: функціональні, продуктивні, торговельні та рекламні

Поняття відношення ціна / продуктивність, цінова відстань і сприйняття, психологічне сприйняття цін: максимальні і граничні ціни, а також прийняття ціни

Методи ціноутворення та розрахунок вартості

Методи ціноутворення, орієнтовані на такі складові: компанію або прибуток, конкурентів, споживача Види витрат: постійні / змінні, прямі / непрямі Цінові стртагеії

Частина 2. Розрахунки

Прості розрахунки вартості на основі таких методів:
· Інтегрований метод обліку витрат
· Змінний розрахунок вартості (метод прямої калькуляції)
· Метод повного розподілу витрат (прямі витрати + непрямі витрати)

Розрахунок ціни продажу на основі собівартості (прибуток, ПДВ)

Розрахунок вартості з урахуванням і без урахування ПДВ

Розрахунок прибутку (в грошовому вираженні і в процентах) при наявності даних про продажі і ціни
Обчислення різниці між валовими продажами і чистими продажами

Розрахунок рентабельності (повернення на інвестиції, ROI)

Розрахунок продажів без урахування ПДВ (податків) на основі:
· Продажі - / - закупівельна вартість = валовий прибуток
· Валовий прибуток - / - інші змінні витрати = коефіцієнт прибутковості
· Коефіцієнт прибутковості - / - постійні витрати = прибуток

Розрахунок частки ринку, засновану на продажах і / або даних обороту

Значення точки беззбитковості

Розрахунок точки беззбитковості як на грошовій, так і на кількісній основі

Визначення таких термінів і розрахунки з ними:
· Нормальне і фактичне виробництво
· Еластичність за ціною


Частина 3. Методи ціноутворення і облік витрат

Поняття: метод ціноутворення, орієнтований на вартість, конкурентів і споживачів

Розрахунки: метод витрати плюс, цінові ставки, преміальне ціноутворення, метод «ціни мінус», метод сприйняття ціни

Показники: постійні / змінні витрати, прямі / непрямі витрати

Показники: прогресивні / змінні витрати, пропорційні змінні витрати

Розрахунки на основі:
• методу інтегральної вартості
• розрахунку змінних витрат (прямі витрати)
• витратного метод (прямі + непрямі витрати)

Диференційоване ціноутворення

Ціна продажу на основі витрат (маржа прибутку, ПДВ)

Вартість з урахуванням ПДВ та без урахування ПДВ

Норма прибутку (в грошах і відсотках) на основі даних продажів

Встановлення стримуючих цін, витісняючих цін, демпінгу, проходження ціни за лідером, дисконтних цін

Цінова дискримінація і цінова диференціація

Чинники, які впливають на цінову чутливість споживача

Концепція динамічного ціноутворення

Розрахунки продажів / індикатори та бюджетування

Валові та чисті продажі

Показники:
ROS (Рентабельність продажів), коефіцієнт поточної / швидкої ліквідності, оборотний капітал, платоспроможність

Фінансової відповідальності

Аналіз витрат / вигод для продуктових груп, категорій споживачів, сегментів ринку

Цілі і структура балансову звітність і рахунки прибутків і збитків компанії

Розрахунок частки ринку на основі продажів і / або даних по продажах

Визначення та обчислення:
• нормальне і фактичне виробництво
• оборот і продуктивність
• середній запас
• цінова еластичність
• перехресна еластичність цін
• еластичність доходу


Розрахунок перехресної еластичності цін, чи є товари субститутами, взаємодоповнюючими або незалежними

Розрахунок перехресної еластичності цін, чи є продукти товарами низької якості, першої необхідності або розкішними товарами
Модуль 9.

Політика розподілу

Функції дистрибуції: подолання відмінностей в залежності від розташування, фактор якості, кількості, володіння і знань

Різні сторони і дистрибутивні функції оптовиків / дистриб'юторів, рітейлерів і імпортерів

Структури одноканального, двуканального і багатоканального розподілу в практичних ситуаціях

Рівні розподілу (прямі / непрямі, короткі / довгі); їх переваги та недоліки

Визначення інтенсивного, селективного та ексклюзивного розподілу

Концепції стратегій просування і втягування

Поняття конфлікту каналів

Схеми розподільних каналів і шляхів розподілу

Прості розрахунки на основі наступних індексів:
· Нумерічеськая дистрибуція, ринкова дистрибуція, частка обороту, індикатор позиції дистрибутора, зростання розподілу
· Зважена дистрибуція, охоплення ринку
· Частка продажів і маркетингових акцій


Комплексне управління логістичними ланцюжками (SCM)

Характеристики розподілу (інформація, просування, переговори, бронювання замовлення, фінансування, прийняття ризику, зберігання і майно) Інтермедіація і дезінтермедіація

Концепція конфлікту в рамках каналу розподілу

Структура розподілу

Вертикальні і горизонтальні маркетингові системи

Визначення JIT (точно в строк) і концепцію "на замовлення"

Поняття дропшіппінг

Розрахунки на основі наступних індексних чисел:
• дистрибутивное поширення, незважене розподіл, диверсифікація ринку, чисельна розподіл
• зважений розподіл, охоплення ринку
• відсоток від прибутку і частка маркетингу "Визначення рівня обслуговування"
Модуль 10.

Комунікаційні політика

Комунікаційна політика

Мета комунікації

Засоби зв'язку: преса, радіо, кіно, зовнішня реклама, пряма пошта, телефон, онлайн комунікаційні можливості (пошуковий маркетинг, банерна реклама, соціальні медіа, маркетинг по електронній пошті)

Елементи комунікаційної моделі: відправник, кодування, повідомлення, канал, декодування, одержувач, відповідь, зворотний зв'язок, шум

Моделі AIDA і DAGMAR Пряме і непряме просування

Функції реклами: позиціонування, формування ставлення, імідж і поведінку

Концепція інтегрованих комунікацій

Функції складових комунікацій: реклама, особисті продажі, стимулювання збуту, прямий маркетинг, зв'язки з громадськістю та спонсорство

Лояльність клієнтів

Визначення цілей програм лояльності (збільшення лояльності клієнтів) і три програми лояльності: фінансові, емоційні та структурні

Реклама

Рекламна акція, медійна реклама, інституційна реклама, корпоративна реклама, комбінована / спільна реклама, комбінована реклама, реклама в точках покупок / продажів (POP / POS), порівняльна реклама, SEA, SEO, афілійований маркетинг

Праовові норми щодо Комітету з регулювання рекламних повідомлень

Брифінг та його функція

Поняття унікальної торговельної пропозиції і "pay-off" ( "підпис")

Особисті продажі

Організація функції продажів в компанії

Продажі і Стимулювання продажів

Структура і етапи продажів (спеціалізація)

Поняття емпатії та матриці продажів

Поняття «холодних» дзвінків

Завдання продавців, представників, торгових агентів, мерчендайзерів, менеджерів з продажу та аккаунт-менеджерів

Стимулювання збуту

Торгові і споживчі акції

Типи торгових акцій: виставки, методи стимулювання, POSматеріали і мерчандайзинг послуг

Види споживчих акцій: семплінг, точки роздач, повернення (готівка), премії, конкурси / змагання, благодійні акції, стимули для додаткових покупок, цінові акції

Прямий маркетинг

Визначення прямого маркетингу Рівні, де може бути застосована політика прямого маркетингу: організаційний, виробничий і інструментальний рівні

Форми прямого маркетингу: пряма поштова розсилка (в тому числі безадресна реклама), телемагазин і телемаркетинг, електронний маркетинг

Функція баз даних для прямого маркетингу

Реалізація, one-to-oneмаркетінг, маркетинг баз даних, придбання і збереження, значення терміну служби, маркетинг відносин, лояльність

Зв'язки з громадськістю


Поняття зв'язків з громадськістю

Мета зв'язків з громадськістю

Поняття PRкомпаніі іPRмаркетингу
Модуль 11.

Роздрібний маркетинг

4 типи роздрібної торгівлі: спеціалізовані магазини, універмаги, універмаги самообслуговування, супермаркети

Терміни: концепція, формат і імідж магазину

Термін «франчайзинг»

Шість Р роздрібної торгівлі: продукт, місце, ціна, просування, уявлення і персонал

Чотири елементи товарної політики: основний асортимент, покращений асортимент, той, що змінюється, асортимент, що збільшує прибуток

Поняття "маркетингу в магазині" (Pop)

Функція розташування магазину, маршрутизації, розташування полиць
Модуль 12.

Основи онлайн-маркетингу
Поняття інтернет-маркетингу

Поняття інтернет-маркетингових комунікацій

Поняття інтервалу, візиту, конверсії (ліди / продажу), утримання

Мета веб-сайту: сайт продажів, сайт генерації лідів, брендинг сайту, публічний сайт, інформаційний та обслуговуючий сайт

Поняття цільової сторінки

Поняття воронки (увага, дія, лояльність)

Канали і місця, де може бути використана воронка

Різниця між протягуванням і виштовхуванням

Термін «юзабіліті сайту»

Різні можливості контент-маркетингу: офіційні документи, електронні книги, інфографіка, віжуали, відео, фото, блоги, прес-релізи, музика, вебінари

Відмінності між власними, проплаченим і заробленими медіаканалами

Відмінності між CPM, CPL, CPS, CPC, вартістю за завантаження

Що розуміється під призначеним для користувача контентом, таким як відгуки, реакції, повідомлення в блогах, YouTube відео

Термін «клікабельність»

Поняття коефіцієнту конвертації

Терміни:
- Інтернет маркетинг
- Е-бізнес
- Е-закупівлі

Компоненти Е-бізнес-концепції:
- Е-комерція (електронна комерція)
- Бизнес-аналітика
- CRM (система управління інформацією про клієнтів)
- Система управління ланцюгами поставок
- Планування ресурсів підприємства

Особливості та стримуючі фактори Е-бізнесу:
-Обмежене ноу-хау та досвід ведення Е-бізнесу
-Надлишок уваги до веб-сайту і брак уваги на ринок, і навпаки
- Проблеми виконання
- Е-бізнес і економічна ефективність
- Система пошуку / Маркетинг в пошукових системах
- Перехід фізичних стадій бізнесу в віртуальні (інтернет)
- Перехід на віртуальну обробку зв'язку (в інтернеті)
Модуль 13.

Онлайн-реклама и Соціальні медіа
Онлайн-реклама

Як працює банерна реклама

Як працює відео реклама

Як працюють річ-медіа

Як працюють продажі в режимі реального часу (аукціони)

Концепція ретаргетінга

Концепція вітчизняної реклами

Як працює афілійований маркетинг

Як ділиться дохід в аффилированного маркетингу

Характеристика соціальним медіа

Де компанія може використовувати соціальні медіа (слухати, брати участь, створювати)

Як можна розміщувати рекламу в соціальних медіа за допомогою таргетингу (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn)

Основні показники соціальних медіа (ступінь конверсії, коефіцієнт посилення, коефіцієнт власності, економічна цінність)

Як доля / лайки призводять до збільшення учасників та візитів на сайт / сторінку

Унікальні можливості таргетингу в соціальних медіа

Відмінності між особистим профайлом і бізнес-сторінкою Як соціальні медіа можуть бути використані для онлайн-захисту
Модуль 14.

Пошуковий маркетинг
Пошуковий маркетинг

Концепція пошукового маркетингу

Відмінності між SEO і SEA Як працює SEO (структура і техніка, ключові слова і зміст, посилання і повноваження)

Як працює аукціонна система пошукового маркетингу

Як визначається ціна пропозиції і які фактори при цьому відіграють роль

Різниця платних моделей від моделей пошукового маркетингу

Як влаштована реклама вGoogleAdwords

Які посилання повинні вести на сайт (в органічних результатах і вAdwords)

Що таке Google Shopping, Google flights, Google Local

Яке значення для пошукового маркетингу має використання споживачем декількох пристроїв
Модуль 15.

E-mail маркетинг
E-mail маркетинг

Різні типи маркетингу по електронній пошті

Основні цілі маркетингу по електронній пошті (зниження витрат, придбання, утримання)

Характеристика вимогам для ефективної кампанії по електронній пошті (прямі розсилки, тема листа, немає змоги вибирати, тексти для цільової аудиторії)

Що мається на увазі під підпискою і відпискою від розсилки

Як визначаються правильні адреси для кампанії

Як можуть бути «збагачені» правильні дані (адреси)

Компоненти комерційної електронної пошти

Які елементи грають роль в електронній пошті кампанії

Яке значення для Е-маркетингу має використання споживачем декількох пристроїв
Модуль 16.

Веб-сайти та аналітика

Веб-сайти

4 види стилів контенту (інформування, мотивація, орієнтація на продажу, сервіс-орієнтованість)

Як може бути збільшено читабельність тексту в Інтернеті (використовуючи підзаголовки, структуру)

Як можна поліпшити юзабіліті сайту (відповідно до моделі Hansa & Abuelrub)

Яке значення для розвитку веб-сайту має використання споживачем декількох пристроїв (чуйність, адаптивний дизайн, дизайн, орієнтований на контент / планшетні пристрої і т.д.)

Характеристика цілей аналітики

Терміни: відсоток відмов, унікальні відвідувачі, які повернулися відвідувачі, сесія, що посилаються сайти (напрямки), швидкість виходу, передбачення SEO / SEA, анотації

Як розраховуються наступні показники: CTR, рейтинг конверсій, ROI, ROAS Як термін «відвідувачі» використовується в аналітиці програм

Різниця між джерелами трафіку для веб-аналітики як конверсія може бути присвоєна різним каналам

Що таке конверсійне привласнення

Програма курсу. Рівень B

Бізнес-стратегія і планування (онлайн і оффлайн) маркетингу
Модуль
Аналіз зовнішнього середовища, ринку, конкуренції
02
01
Модуль
03
Модуль
Модуль
04
Аналіз внутрішнього середовища та бізнес-модель
Детальний опис програми. Рівень B
05
Модуль
SWOT-аналіз та SWOT-стратегії
Брендинг
Модуль
Операційне впровадження
09
10
Модуль
08
Модуль
Сегментація, таргетування та позиціонування
Модуль
07
Розробка цінової стратегії
Модуль
Розробка товарної стратегії
Комунікації. реклама та PR
Модуль
Розробка Digital-стратегії
12
11
Модуль
13
Модуль
Веб-сайти та інструменти аналітики
Модуль
14
Робота в пошуковому маркетингу (SEO)
15
Модуль
Розробка SMM-стратегії
Модуль
17
Підготовка до іспиту
16
Модуль
E-mail та СRM-маркетинг
Міжнародний
online іспит
*Дати проведення призначається після проходження повного курсу
Портрет клієнта. Сегментування. Аналіз
Програма Рівня B – це поглиблення отриманих на рівні А знань та практичне їх застосування у розробці власного маркетингового проекту для реального бізнесу, який Ви захищатимете перед незалежною комісією під час проходження міжнародної сертифікації. Даний рівень включає в себе глибоке вивчення таких модулей:
06
Програма NIMA складається з 17 повноцінних модулей, які є основою для будь-якої спеціальності сфери маркетингу та комунікацій, а також власників малого та середнього бізнесу.

Програма зосереджена на поєднанні сильної теоретичної бази з усіх найважливіших, на сьогоднішній день, напрямків маркетингу, відточенні навичок та практичне застосування отриманих знань.
Програма рівня В складається з глибокого вивчення 16 модулів, розробки індивідуального маркетингового проекту на прикладі реального бізнесу.
Модуль
17
Підготовка до іспиту. Пробні тестування.
Модуль 1.

Бізнес-стратегія і планування (онлайн і оффлайн) маркетингу
- повноцінний процес стратегічного планування маркетингу для організації (RS)
- визначення планових термінів виконання і складання розкладу для стратегічного маркетингового плану для організації (PS)
- встановлення місії організації, заснованої на моделі Ашріджа (Ashridge) (RS)
- визначення бізнесу відповідно до моделі Абеля (Abell) (RS)
- визначення спільних конкурентних стратегій згідно з Портером (Porter) (PS)
- стратегії споживчої цінності Трейсі і Вірсема (TreacyandWiersema) (PS)
- основні компетенції організації (RS)
- визначення стійких конкурентних переваг організації (RS)
- стратегії блакитного і червоного океану згідно з Кім і Моборн (KimandMauborgne) (PS)
- стратегічні групи (наприклад конкуренти, споживачі) (RS)
- digital-маркетингова стратегія (PS)
- відправні точки для політики КСВ (корпоративна соціальна відповідальність) (люди, планета, прибуток) в організації (PS)
- (міжнародний) стратегічний маркетинговий план для організації (PS)
- стратегічна модель для торгового маркетингу (PS)
- відмінності між одноканальною, багатоканальною, перехресною і омніканальною дистрибуцією / комунікацією (RS)
Модуль 2.

Аналіз зовнішнього середовища
Макрофактори
- макро- фактори навколишнього середовища, які відіграють роль для продуктів / послуг організації, відповідно до DEPEST-аналізу (RS)
- міжнародні чинники, які відіграють роль в розробці (міжнародної) маркетингової політики організації (RS)

Мезофактори
- план аналізу галузі в практичній ситуації на основі моделі п'яти сил Портера (PS)
- структуру і розмір ринку (RS)
- план конкурентного аналізу на основі характеру і рівня конкуренції (PS)
- бенчмаркінг як конкурентний метод досліджень (PS)
- порівняння бізнес-моделей в галузі (RS)
- процес вибору міжнародного ринку (RS)
- оцінювання наслідків таких подій в галузі (PS):
а. посередництво (поява нових типів посередників, таких, як інформаційні посередники)
б. дезінтермедіаціі (усунення посередників)
в. перехід від стратегії проштовхування до стратегії витягування (зміна традиційних взаємин)
г. digital-розробки в галузі основні фази купівельної поведінки (RS)
Модуль 3.

Особливості поведінки споживача
- екологічні фактори, які впливають на поведінку клієнтів (RS)
- складання Карти Досвіду Покупців (PS)
- шлях покупця (карта купівельного шляху) (PS)

Розуміння споживача
- інтерпретування результатів опитувань позиціонування на основі карти сприйняття (RS) - інтерпретування результатів споживчої поведінки і співвідношення даних показників (RH) - інтерпретування результатів даних в режимі реального часу (RS)
- інтерпретування результатів цінового опитування (RS)
- інтерпретування результатів MDS моделювання (RS)
- інтерпретування результатів видобутку даних (datamining) (RS)
- робота з даними замовників (PS)
- інтерпретування і аналізування результатів дослідження наступних тестувань або аналізів (RH):
а. хі-квадрат
б. кореляційний аналіз
в. регресійний аналіз
г. Крива Гауса інтерпретування перерозподілу (можливість обліку) каналів і ресурсів (RH)
- оцінювання, до яких наслідків призводять такі зміни в маркетинговій політиці організації:
а. маркетинг, керований потоком даних (великі обсяги) і аналіз даних
б. автоматизація маркетингу
в. база даних реального часу
Модуль 4.

Аналіз внутрішнього середовища
- критична оцінка можливостей підприємства (включаючи Діджитал-середовище) при організації аудиту (PS)
- встановлення стану організації на основі конкурентного аналізу конкурентоспроможності (PS)
- бізнес-модель організації (PS)
- бізнес-модель Канва Остервальдер (Osterwalder) (PS)
- бізнес-модель заробітку в організації (PS)
- стан компанії на основі аналізу нефінансової продуктивності (PS)
- критичне оцінювання стану організації, засноване на аналізі ланцюга збуту (PS)
- оцінювання потенціалу організації на основі моделі 7S МакКинси (McKinsey) (PS) - оцінювання якості послуг, які надає організація, на основі методу SERVQUAL (PS)
- Портфельний аналіз оцінювання продукту організації на основі матриці Бостонської Консалтингової Групи (БКГ) (PS)
- оцінювання продукту організації на основі MABA-аналізу (PS)
- розрахунок рентабельності продукції в продуктовому портфелі організації (PS)
- розуміння, як діджіталізація впливає на продуктовий портфель (PS)

Фінансовий аналіз
- фінансові коефіцієнти ліквідності, платоспроможності та рентабельності і вміння їх інтерпретувати (PS)
- розрахунок беззбитковості (RS)
- план інвестиційного аналізу на основі періоду окупності, середньої норми прибутку, внутрішньої норми прибутковості методом оцінки чистої приведеної вартості (PS)
- вибір інвестицій (RS)

Маркетинг і Продажі
- оцінювання ефективності бренду в організації (RS)
- визначення брендового капіталу (цінність бренду) на основі моделі Акера (Aaker) (PS)
- різні етапи і елементи вартості бренду згідно з пірамідою купівельної цінності бренду Келлера (CBBE) (Keller) (PS)
- розрахунки прогнозів продажі і вміння їх інтерпретувати (PS)
- створення споживчої піраміди для організації (RH)
- розрахунок життєвої цінності клієнта (RS)
- розроблення CRM-політики (як в онлайн, так і офлайн) для організації (PS)
- розроблення річного плану управління для організації (RH)
- складання підтримуючих стратегій в якості спільного брендингу (PS) розуміння цінності клієнта (RS)
- формування концепції цінності клієнтів (PS)
- концепції досвіду, взаємин, змісту і співпраці (Ван Беллегем) (RS)
- визначення внеску, який може внести цифровий маркетинг для маркетингового процесу (PS)
Модуль 5.

Від SWOT-аналізу до SWOT-стратегії
- визначення положення організації на основі SWOT-аналізу
- складання конфронтаційної матриці на основі SWOT-аналізу організації
- визначення стратегічно сфокусовані області організації, заснованої на конфронтаційній матриці
- визначення положення організації на основі GAP-аналізу
- формулювання центральної проблеми організації на основі причин, наслідків та впливів на загальні правила
- розробка SWOT - стратегій
Модуль 6.

Розробка товарної стратегії
Опис рівнів продукту:
- Класифікація продукції
- Диференціація продукції
- Асортимент - лінія продуктів
- Якість та продуктивність
- Особливості
- Дизайн
- Упаковка
- Бренд
Модуль 7.

Розробка цінової стратегії
Ціінова ціль:
- Попит
- Орієнтовна вартість
- Аналізу ціни, витрати та пропозиції конкурентів
- Вибір методу ціноутворення
- Вибір остаточної ціни
Модуль 8.

Сегментація, таргетування та позиціонування
- етапи розробки стратегії сегментації (K)
- приклади технічних і організаційних критеріїв для застосування стратегії сегментації (U)
- формулювання онлайн і оффлайн маркетингових цілей для обраних сегментів ринку (комбінація торгового ринку) в практичних ситуаціях (PS)
- який ефект робить діждіталізація на сегментацію, таргетинг і позиціонування (PS)
- розроблення порад для організації, заснованої на результатах карт сприйняття на бажаному позиціонуванні, беручи до уваги орієнтацію маркетингової організації (PS)
Модуль 9.

Операційне впровадження
- застосовування знань та інсайтів при розробці операційного плану та його компонентів (PV):
а. Маркетингові цілі продуктова політика, сервісна політика, дистрибуційна політика, цінова політика, комунікаційна політика
б. взаємовідношення з споживачами і CRM політика
Модуль 10.

Брендинг
Модуль 11.

Комунікації, реклама та PR
Розробка комплексу маркетингових комунікацій:
а. Визначення цілей
б. Розробка маркеитнгового плану та карти рекламних комунікацій:
- Реклама
- Стимулювання продажу
- BTL
- Паблік рілейшнз та пропаганда
- Соціальний маркетинг
- Маркетинг в Інтернеті та соціальних мережах
- Прямий маркетинг та маркетинг бази даних
- Особисті продажі
Модуль 12.

Digital-маркетинг
- основи цифрового маркетингового мислення комплексне просування в Інтернеті - інструменти цифрового маркетингу
- контент-маркетинг, користувальницький контент та блоги
- як керувати воронкою продаж в Інтернет-маркетингу
- основні рекламні носії в цифровому середовищі
- тонкощі PPC, банерної та відео-реклами
- налаштування таргетингу
- все про пошуковий маркетинг і його функціонал
- SEO та SEA, підбір ключових слів і змісту, типи і види посилань
- аукціонна система пошукового маркетингу, органічний і платний пошук
- онлайн і оффлайн оптимізація сайту, інструменти Google для SEO
- розуміння логіки пошукового маркетингу, розуміння як побудувати і підтримувати ефективну SEO стратегію та як навчитися використовувати широкий спектр спеціальних інструментів SEO в щоденній роботі, підбираючи спеціальні інструменти
- маркетинг поштових розсилок
- розуміння властивостей поштових програм і основних рішень сторонніх розробників (на глобальному і локальному рівні)
Модуль 13.

Веб-сайти та аналітика
- правила створення контенту і змісту сайту
- поняття структури і юзабіліті, чуйності і адаптивного дизайну, нюанси дизайну для планшетів і мобільних пристроїв
- вимірювання результативності, контролю ефективності та оптимізації маркетингу в каналах digital
- створення правильної структури звітів, робота з аналітичними даними і налаштування облікових записів
- узгодження бізнес-KPI з конфігурацією аналітичних звітів
- ефективне використання можливостей Google Analytics
- отримання профілю про локацію вашої цільової аудиторії, її демографія, використовувані технології, пристрої, інтереси і т.д .
- визначення ефективності технічних рішень сайту, вимірювання рівню залучення відвідувачів на сайт і конверсію, використовуючи ключові
- показники поняттями ROI / ROAS, використання контент у події, AdWords, eCommerce
Модуль 14.

Робота в пошуковому маркетингу (SEO)
- Як працює пошукова видача. Фільтри та алгоритми, фактори ранжування
- Що таке SEO. Як з цим працювати
- Види платформ для розробки сайтів
- Комплекс робіт по розробці лідогенеруючого сайту
- Термінологія SEO
- Зовніщшня та внутрішня оптимізація сайту
- Метатеги
- Розробка семантичного ядра
- Робота з семантикою
Модуль 15.

Розробка SMM-стратегії
Модуль 16.

E-mail та СRM маркетинг
- Стратегія збору клієнтської бази
- Сементація клієнтської бази
- Основні моменти налаштування домену для email розсилки
- Основні показники email маркетингу
- Підготовка email розсилки
- Сервіси для роботи з клієнтською базою
- Основні сценарії роботи
- Кейси і практичне заняття
Модуль 17.

Підготовка до іспиту. Пробні тестування.
Made on
Tilda